TVB《栋笃神探》(to catch the uncatchable)(25集大结局全,国语)[DVD-RMVB]

TVB《栋笃神探》(to catch the uncatchable)(25集大结局全,国语)[DVD-RMVB]
 • 片  名  TVB《栋笃神探》(to catch the uncatchable)(25集大结局全,国语)[DVD-RMVB]
 • 简  介  无
 • 类  别  剧集
 • 小  类  港台


 • 详细介绍简介:
  现在已经全部换上dvd版的了,而且总算结束了,谢谢大家这么久以来的支持,谢谢!!!
  【片 名 :】 栋笃神探(to catch the uncatchable )
  【集 數 :】 全25集
  【年 份 :】 2004年
  【格 式 :】 DVD-RMVB
  【語 言 :】 国語
  【字 幕 :】 中文
  【演 員 :】 黄子华、蔡少芬、魏骏杰、唐文龙、蒋志光、韩君婷
  内容简介:
  这是一个以黄子华式栋笃笑结合侦探悬疑的奇案,以嬉笑怒骂揭示现实人性的丑陋与黑暗。故事讲述一个体能很不行但脑筋不错的中年干探,常以独特的查案手法,从细节找寻线索,更以锲而不舍的精神去追踪真相,虽然有时让人厌烦,却往往能令罪犯露出破绽,成为破案关键。
  李 慧 慧 任 職 保 險 公 司 高 級 經 理 , 自 命 現 代 女 性 的 慧 慧 , 每 天 拼 了 命 在 公 司 的 保 單 營 業 表 上 闖 新 高 峰 , 但 總 被 死 對 頭 同 事 羅 密 歐 領 先 一 步 , 幸 得 上 司 梁 仲 文 不 時 介 紹 新 客 , 才 不 致 受 羅 密 歐 鄙 夷 。
  梁 仲 文 外 表 俊 朗 , 年 方 三 十 出 頭 已 貴 為 地 區 經 理 , 為 保 險 界 中 聲 名 超 卓 的 翹 楚 , 更 是 公 司 眾 女 同 事 眼 中 的 鑽 石 王 老 五 , 即 使 慧 慧 一 向 對 異 性 誅 多 挑 剔 , 也 不 得 不 承 認 仲 文 確 有 過 人 吸 引 力 。 仲 文 每 當 慧 慧 當 月 業 績 稍 有 落 後 , 即 會 介 紹 新 客 給 慧 慧 , 同 事 們 都 惴 測 仲 文 對 慧 慧 有 意 , 雖 然 慧 慧 聲 聲 否 認 , 但 實 心 暗 喜 。
  一 次 , 仲 文 忽 然 相 約 慧 慧 於 酒 店 房 間 相 會 , 慧 慧 又 喜 又 驚 。 喜 的 是 仲 文 終 於 決 定 表 白 , 驚 的 是 約 會 地 點 竟 然 是 酒 店 房 間 , 莫 非 仲 文 打 算 來 個 單 刀 直 入 。 表 面 開 放 , 內 裡 保 守 的 慧 慧 經 過 一 輪 內 心 爭 扎 之 後 , 勇 敢 地 赴 會 。 果 然 , 仲 文 向 黛 姿 示 愛 , 慧 慧 芳 心 暗 喜 , 但 仲 文 竟 然 飛 擒 大 咬 , 慧 慧 立 即 大 驚 奔 逃 。
  慧 慧 剛 吁 口 氣 , 卻 立 時 被 探 員 莫 作 棟 找 上 , 原 來 仲 文 被 發 現 死 在 酒 店 房 間 內 , 而 慧 慧 是 仲 文 死 前 最 後 一 個 見 過 的 人 , 立 時 成 為 嫌 兇 。
  基 於 慧 慧 是 最 後 見
 • TVB《栋笃神探》(to catch the uncatchable)(25集大结局全,国语)[DVD-RMVB]_large