Joshua Kadison -《Painted Desert Serenade》[APE]

Joshua Kadison -《Painted Desert Serenade》[APE]
  • 片  名  Joshua Kadison -《Painted Desert Serenade》[APE]
  • 简  介  音乐风格: 乡村地区: 美国语言: 英语
  • 类  别  音乐
  • 小  类  欧美音乐


  • 详细介绍专辑英文名: Painted Desert Serenade歌手: Joshua Kadison音乐风格: 乡村资源格式: APE地区: 美国语言: 英语简介: 和大家分享,以前在网上没有找到过完整的CD。
    Joshua Kadison的知名度不是很高,但有些单曲还是不错的,10年前经常在电台中播放,希望大家能找到怀旧的感觉。
  • Joshua Kadison -《Painted Desert Serenade》[APE]_large